ContactMANAGEMENT
Nick van Teeffelen
06 49 755 883
Bart Jansen
06 43 676 088


info@sportenfunkampen.nl
www.sportenfunkampen.nl


REKENING GEGEVENS
S&E EVENTS B.V.
NL42 ABNA 0521 5877 19
Vermeld altijd de naam van de deelnemer + voor welk kamp de betaling is.